Projekty UE

Projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

 

Działanie1.7
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez Doradztwo

Nazwa Projektu: „Wzrost konkurencyjności „DRILL-BUD” poprzez wdrożenie systemów zarządzania”

 

Działanie1.4 A
Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Nazwa Projektu: „Termomodernizacja budynku biurowo-gospodarczo-warsztatowego”

 

Działanie1.2
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
Nazwa Projektu: „Modernizacja i dywersyfikacja usług”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Działanie 5.1
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Nazwa Projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów Firmy Inżynieryjnej „DRILL-BUD”