O firmie

O firmie

Drill-bud Janów Lubelski

Firma Inżynieryjna DRILL-BUD powstała w 2008 roku.
Naszym podstawowym celem jest dostarczenie klientom  usług budowlanych na najwyższym poziomie jakościowym, realizację zamówień zgodnie z ustalonymi terminami i na dogodnych warunkach współpracy oraz spełnienie niezidentyfikowanych potrzeb, tak aby rosła satysfakcja i zaufanie naszych aktualnych oraz przyszłych Klientów.

Profilem naszej działalności są:
• horyzontalne przewierty sterowane  HDD (Horizontal Directional Drilling),
• poziome przeciski sterowane,
• mikrotuneling,
• wymiana rurociągów podziemnych
• sieci i przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przydomowe oczyszczalnie ścieków

zdjecie

Obszarem działania obejmujemy cały kraj.
W zakresie technologii bezwykopowej firma posiada:
• wiertnicę firmy DITCH-WITCH JT 2020 wraz z niezbędnym osprzętem
• wiertnicę firmy DITCH-WITCH JT 4020 wraz z niezbędnym osprzętem
• wiertnica typu WP
• młot do przecisków HP 155

Oferujemy usługi w zakresie wykonywania przewiertów sterowanych pod rzekami, torami, drogami, terenami gęsto zabudowanymi itp., tam gdzie wykonanie wykopów otwartych jest niemożliwe lub utrudnione.
• Technologia ta nie uszkadza dróg i obiektów; nie wymaga przeprowadzania wykopów otwartych oraz wstrzymania ruchu.
• Przewierty sterowane gwarantują minimalizację czasu wykonywania zadania oraz obniżenie całkowitych kosztów przedsięwzięcia.
Jako wyposażenie dodatkowe posiada koparki, zgrzewarki, zagęszczarki, agregaty prądotwórcze, motopompy oraz pojazdy ciężarowe i dostawcze obsługi technicznej. Co powoduje, że świadczymy również usługi w zakresie sieci i przyłączy wodno kanalizacyjnych metodą wykopu otwartego.

Pracownicy zajmujący się obsługą maszyn i urządzeń przeszli liczne szkolenia z zakresu obsługi oraz przepisów BHP.
Pragniemy ponadto systematycznie zwiększać poziom intelektualny pracowników szkoląc załogę oraz inwestować w infrastrukturę firmy.
Zdobyte dotychczas doświadczenia pozwalają podejmować coraz trudniejsze i ambitniejsze zadania przy instalacji rurociągów tłocznych jak i grawitacyjnych, zachowując najwyższą jakość usług i stosunkowo niskie ceny.
W 2012 roku firma jest członkiem wspierającym Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie ISO 9001:2000 stanie się gwarantem stałego wzrostu poziomu jakości oferowanych usług, a utrzymanie i doskonalenie Systemu będzie miało na celu coraz lepsze przystosowanie się do zmieniających warunków,
a co za tym idzie jeszcze lepsze spełnienie oczekiwań i wymagań Klientów Firmy.

Polityka systemów zarządzania

Firma Inżynieryjna Drill-Bud Piotr Bobruk  w celu spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemów zarządzania zgodnych  PN-N-18001:2004 oraz ISO 14001:2004 zobowiązuje się do:
dostarczenia klientom usług budowlanych na najwyższym poziomie;
•    przestrzegania obowiązujących wymagań przepisów prawnych  oraz innych dotyczących naszej działalności;
•    zapobiegania zanieczyszczeniom, a jeśli to niemożliwe minimalizowania  negatywnego oddziaływania na środowisko;
•    zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
•    dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
•    podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy;
•    ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
•    podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Polityka systemów zarządzania
Firma Inżynieryjna Drill-Bud Piotr Bobruk  w celu spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemów zarządzania zgodnych  PN-N-18001:2004 oraz ISO 14001:2004 zobowiązuje się do:
dostarczenia klientom usług budowlanych na najwyższym poziomie;
•    przestrzegania obowiązujących wymagań przepisów prawnych  oraz innych dotyczących naszej działalności;
•    zapobiegania zanieczyszczeniom, a jeśli to niemożliwe minimalizowania  negatywnego oddziaływania na środowisko;
•    zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
•    dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
•    podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy;
•    ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
•    podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Efekty naszej pracy są potwierdzone są licznymi referencjami.

W ramach dywersyfikacji usług firma w 2015 roku udostępniła usługę myjni bezdotykowe.

Odpowiemy na każde Państwa zapytanie.
Zapraszamy do współpracy.